У новому звіті Smithers «Майбутнє моно та багатошарового паковання до 2028 року» визначено драйвери ринку та ключові технологічні розробки, що підтримують ринок полімерного паковання з одного матеріалу. В звіті визначаються розмір ринку та тенденції зростання за матеріалами, сектором кінцевого використання та географічними регіонами.

Прогнозується, що впродовж 2023–2028 рр. споживання мономатеріальної полімерної пакувальної плівки зростатиме в середньому на 4,5% на рік.

У 2023 р. частка світового ринку споживання жорсткого полімерного паковання з одного матеріалу прогнозується на рівні 96%. 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон є найбільшим споживачем мономатеріальної полімерної пакувальної плівки з прогнозованою часткою споживання у 2023 р. 51,3%.

Звіт базується на обширних первинних і вторинних дослідженнях. Первинне дослідження складалося з цілеспрямованих інтерв’ю з постачальниками матеріалів, переробниками та експертами.

Висновки були підтверджені вторинними дослідженнями у формі обширного аналізу літератури, опублікованих даних, офіційної державної статистики, даних внутрішніх і міжнародних торговельних організацій, веб-сайтів компаній, галузевих звітів, статей у галузевій пресі, презентацій та підсумками відвідування торговельних заходів.