Звіт присвячений складним темам: зростання цін на електроенергію та сировину, вплив вузьких місць у постачанні паперу для друку на обсяг виробництва та можливе збільшення неплатоспроможності найближчими роками. Ще одна тема – ситуація із замовленнями у поліграфії.

Крім того, у звіті розглядається поточна ситуація з інфляцією та загальна економічна ситуація, а також їхнє значення для німецької поліграфічної та медіаіндустрії. На початку періоду, що підлагає аналізу, німецькі поліграфісти мали великі надії на відновлення після пандемії, але економічні та політичні чинники справили сильний негативний вплив на розвиток галузі. У результаті індекс виробництва знизився в аналізованому періоді на 7,2%.

І хоча 1 кв. 2023 р. показав певну позитивну динаміку у роботі німецьких друкарень, середнє зниження обсягу замовлень становило понад 15 %. При цьому зростання цін перевищило падіння попиту — і продаж у грошовому вираженні зріс на 12%.