Компанія Epson ретельно вивчає потреби користувачів і в кожному сегменті намагається представити такі пристрої, щоб полегшити вибір користувачам: універсальні. Це значить, що їхнім майбутнім власникам не треба буде йти на компроміс, бо принтери Epson — це завжди можливість вибору оптимального пристрою з оптимальними характеристиками для оптимальних умов експлуатації.

EPSON У СЕГМЕНТІ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

Упродовж багатьох років корпорація Epson звертає увагу на розвиток інженерних систем, наголошуючи на їх значно ширшому, ніж застосування у сегментах САПР/ГІС функціоналі.

Так, на ринку добре відома серія принтерів Epson SureColor SC-TX200 та SC-TX400, згадаємо й про досить цікавий Epson SureColor SC-T3100x - ці пристрої заправляються чорнилами на­пряму, як у пристроях Epson EcoTank з легендарної серії «Фабрика друку».

А тепер звернемося до нової лінійки Epson SureColor SC- ТХ700 для інженерного друку. У ній шість моделей, доступні у кількох конфігураціях. Користувачі можуть обирати з-поміж моде­лей з шириною друку 61 см (24”), 91,8 см (36”) та 111,8 см (44”), із мож­ливістю використовувати один або два рулони, чорнила різної єм­ності та наявністю чи відсутністю підтримки Adobe® PostScript® 3™ (забезпечує мобільну підтримку без драйверів, розширений робо­чий процес та високу якість друку).

Добре відомо, що Epson контролює весь процес проєктування та виробництва кожного принтера в асортименті й є розробником усіх компонентів, від яких залежить успішний розвиток виробни­чих лінійок: власне устаткування, технологій друку, друкувальних голівок, чорнил.

Зокрема, в серії інженерних принтерів Epson SureColor SC- ТХ700 застосовано унікальну технологію друкувальної голівки PrecisionCore MicroTFP від Epson. Ось вам, власне, передумо­ва виняткової ефективності та продуктивності для підприємств будь-якого розміру.

Зрозуміло, що інженерні пристрої Epson чудово друкують у ко­льорі (у тому числі з використанням розширеної палітри кольорів) та підтримують друк на широкому асортименті носіїв, якісно від­творюють градієнти у друці, тому їх можна вважати універсальни­ми широкоформатними пристроями: друкувати на них можна не лише інженерні креслення, але й, наприклад, кольорові постери та плакати.

Завдяки вдосконаленій технології друку краплями з надзви­чайно малим розміром у 3,5 пкл та роздільній здатності 2880х1440 dpi принтери серії забезпечують чудову деталізацію, чіткість тек­сту та можливість відтворювати високоякісну графіку.

Висока точність ліній на високій швидкості друку (саме те, що потрібно для архітектурних чи будівельних креслень), регулярний кольоровий друк на різноманітних носіях (популярна послуга в са­лонах оперативного друку): пристрої лінійки Epson SureColor SC- ТХ700 відповідають найрізноманітнішим вимогам.

Усі моделі серії підтримують найсучасніші технології, що дають змогу легко виконувати складні роботи, наприклад, друкувати на картоні завтовшки до 1,5 мм.

А знизити загальну вартість володіння пристроями Epson SureColor SC-TX700 можна, обравши картриджи більшої ємності (700 мл, а в моделі T7700DL - навіть 1,6 л). Низькі експлуатацій­ні витрати, високошвидкісний і високозахищений друк на різно­манітних носіях забезпечують можливості з термінового виготов­лення високоякісних документів і плакатів великого формату без шкоди для якості.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Виняткова якість друку. Друкувальна голівка PrecisionCore MicroTFP разом із можливістю високоточного нанесення крапе­ль перемінного розміру, до 3,5 пкл, та можливістю компенсації засмічених сопел, забезпечує виняткову якість друку на високій швидкості, а в моделях з двома рулонами (Epson SureColor SC-T T3700DE, T3700D, T5700D, T7700D, T7700DL) можна автоматич­но перемикатися між двома різними типами або розмірами носіїв.

Принтери серії з двома рулонами підвищують продуктивність, пропонуючи безперервний автоматичний друк, з автоматичним завантаженням рулону, перемиканням носіїв, автоматичним при­йомом і друком з рулону на рулон.

Розширена кольорова гама. Пристрої лінійки Epson SureColor SC-TX7OO друкують пігментними чорнилами UltraChrome XD3, включаючи нові червоні чорнила, корисні для розмітки креслень САПР, відтворення точного червоного кольору в корпоративних логотипах і підкреслення червоних відтінків при виготовленні ак­ційних плакатів для ритейла з продуктами харчування, такими як помідори, полуниця тощо.

Підвищення продуктивності завдяки високошвидкісно- му безперервному друку. Пристрої лінійки Epson SureColor SC- ТХ700 мають швидкість друку до 130 м2 на годину.

Принтери лінійки Epson SureColor SC-TХ700 чудово друкують у кольорі (у тому числі з використанням розширеної палітри кольорів) та підтримують друк на широкому асортименті носіїв, якісно відтворюють градієнти у друці, тому їх можна вважати універсальними широкоформатними пристроями: друкувати на них можна не лише інженерні креслення, але й, наприклад, кольорові постери, плакати та зовнішню рекламу на досить шільних носіях

Високонадійний друк конфіденційних документів. У пристро­ях серії Epson SureColor SC-TX700 реалізовані рішення для без­печного друку та захисту конфіденційних документів для серед­нього та великого бізнесу:

Принтери лінійки Epson SureColor SC-TX700 чудово друкують у кольорі (у тому числі з використанням розширеної палітри кольорів) та підтримують друк на широкому асортименті носіїв, якісно відтворюють градієнти у друці, тому їх можна вважати універсальними широкоформатними пристроями: друкувати на них можна не лише інженерні креслення, але й, наприклад, кольорові постери, плакати та зовнішню рекламу на досить шільних носіях

  • зашифровані PIN-коди/паролі та список контролю доступу (ACL);
  • автентифікація мережі 1x, SNMPv3 із сертифікатом ідентифі­кації пристрою (TLS);
  • зашифрований SSD і додаткова автентифікація картки

Компактний сучасний дизайн та ергономічність. Завдяки ком­пактним розмірам пристрої серії Epson SureColor SC-TX700 є одни­ми з найменших широкоформатних інженерних систем на ринку.

Універсальний дизайн пристроїв з плоскою задньою сторо­ною, передньою стороною та боками (завдяки чому принтери іде­ально прилягають до стін і шаф) робить їх ідеальними для більшо­сті офісів.

Завдяки збільшеній зоні доступу розробники полегшили тех­нічне обслуговування Epson SureColor SC-TX700, зробивши пла­нове обслуговування швидким і простим.

Усі функції принтера легко доступні з передньої панелі, вклю­чаючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для полегшення роботи.

Віддалений моніторинг стану друку та управління ним у ре­альному часі. Платформа Epson Cloud Solution PORT дає змо­гу дистанційно контролювати обладнання на різних локаціях або декілька принтерів на одному майданчику в будь-який час і в будь-якому місці.

Production Monitor - один із додатків на Epson Cloud Support PORT, надає чітку та просту для розуміння графіку, щоб користу­вачі могли з першого погляду побачити, як працює кожен прин­тер. Детальні дані можна використовувати для легкого аналізу продуктивності та отримання щоденних операційних оновлень з будь-якого місця. Послуги відстеження технічного обслуговуван­ня та дистанційного усунення несправностей підвищують ефек­тивність і продуктивність.

Нарешті підтримка Adobe® PostScript® 3™ забезпечує спроще­ний робочий процес друку, віддалений мобільний друк, швидшу обробку даних і високу якість друку.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ

Архітектори та архітектурні бюро, розробники САПР. Звичайно, однією з основних цільових аудиторій пристроїв лінійки Epson SureColor SC-TX700 є архітектори, архітектурні бюро, нау­ково-дослідні інститути, чия специфіка роботи передбачає можли­вість не лише створювати проєкти майбутніх архітектурних спо­руд, але й якісно візуалізувати розробки і презентувати клієнтам.

Тут стають у нагоді можливості принтерів лінійки Epson SureColor SC-TX700: виняткова точність ліній і висока якість друку (згадаймо про друк краплями перемінного розміру до 3,5 пкл з ви­нятковою точністю позиціонування крапель та роздільну здатність 2880х1440 dpi). А як вам той факт, що інженерні пристрої Epson да­ють змогу друкувати лінії завт. 1,5 мкм (діаметр людської'волосини - у 30 разів більший, близько 50 мкм).

Широкоформатні принтери серії Epson SureColor SC-TX700 ідеально підходять для архітектурних компаній, яким потрібен уні­версальний і довговічний продукт для друку детальних планів і креслень.

А можливість друку червоними чорнилами - це «фішечка», яка ідеально підходить для розмітки креслень у системах автоматизо­ваного проєктування (САПР).

Будівництво. І знову згадуємо про виняткову деталізацію зо­бражень та високу швидкість роботи (до 130 м2/год. при друці з ру­лону або відбиток у форматі А0 за 28 сек.) як визначальні атрибу­ти принтерів серії Epson SureColor SC-TX700.

Документи і плани великого формату з чудовою чіткістю зображення, якістю та деталізацією звісно вразять замовни­ків у сфері будівництва. Швидший час виконання будівельних креслень - запорука лояльності клієнтів та збільшення кількості 

замовлень. Вкрай важливо і те, що друк у пристроях лінійки відбу­вається водостійкими пігментними чорнилами, що ідеально підхо­дять для друку креслень КАД, які можна використовувати безпо­середньо на будівельному майданчику.

Універсальний дизайн пристроїв з плоскою задньою стороною, передньою стороною та боками (завдяки чому принтери ідеально прилягають до стін, столів і шаф) робить їх ідеальними для більшості офісів

Державний сектор. Пристроям лінійки Epson SureColor SC- ТХ700 властиві високий рівень безпеки (конфіденційні документи захищені під час друку), знову згадаймо й про важливу у держав­ному секторі високу точність друку.

Розширені ІТ-функції та функції безпеки, такі як автентифікація мережі 802.1x, контроль доступу до пристрою із зашифрованим PIN-кодом/паролем і додатковим доступом за допомогою картки NFC гарантують, що конфіденційні документи будуть надійно за­хищені.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЇВ
EPSON SURECOLOR SC-T3700/T3700D/T3700DE/SC-T5700D/ T7700D/T7700DL
• ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
• ШВИДКИЙ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ ДРУК З ПК, МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТА USB
• ПОКРАЩЕНІ ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ. ПРОСТИЙ ЗАХИСТ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
• КОМПАКТНИЙ І СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН (ЛЕГКО ІНТЕГРУЮТЬСЯ В БІЛЬШІСТЬ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ)
• УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
• АВТОМАТИЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
• ВИСОКА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ, 1200X2400 DPI
• АВТОЗАВАНТАЖЕННЯ НОСІЇВ, ДВОРУЛОННА УСТАНОВКА, АВТОПРИЙОМ І АВТОПЕРЕМИКАННЯ (У МОДЕЛЯХ T3700D/T3700DE/
SC-T5700D/T7700D/T7700DL)
• ВРАЖАЮЧА ШВИДКІСТЬ ДРУКУ, ДО 130 М²/ГОД
• ДРУКУВАЛЬНА ГОЛІВКА MICRO TFP РОЗМІРОМ 2,64΄΄ ПОДАЄ КРАПЛІ ЄМНІСТЮ 3,5 ПЛ
• ПАМ’ЯТЬ SSD ОБ’ЄМОМ 960 ГБ І (ДОДАТКОВО) ВИРОБНИЧИЙ СТЕКЕР
• ЧОРНИЛА В ПАКОВАННІ ОБ’ЄМОМ ДО 1,6 Л (У T7700DL), ЩО ЗМЕНШУЄ ВТРАТИ ЧАСУ ПРИ ДРУЦІ ДОВГИХ НАКЛАДІВ
• ADOBE POSTSCRIPT 3 У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ (У МОДЕЛЯХ EPSON SURECOLOR SC-T3700D/SC-T5700D/T7700D/T7700DL)
ДЛЯ ЧІТКИХ ДЕТАЛІЗОВАНИХ ВІДБИТКІВ

ПРИСТРОЇ ЛІНІЙКИ EPSON SURECOLOR SC-TX700

Отже, лінійка інженерних принтерів Epson SureColor SC-TX7OO включає шість пристроїв. Почнемо з принтерів з шириною друку 24" (610 мм).

Epson SureColor SC-T3700E компанія позиціонує як ідеальний принтер для роздрібної торгівлі та у сфері гостинності. Як і інші пристрої лінійки він друкує пігментними чорнилами у шість кольо­рів (Photo Black - фотографічним чорним, Matte Black - матовим чорним, CMY, Red - червоним), із високим рівнем захисту даних і доступу (28 функцій безпеки), а також можливістю віддаленого управління.

Завдяки компактним розмірам (1365x499x975 мм), плоским бо­ковим та задній поверхні SC-T3700E виглядає органічно в більшо­сті робочих середовищ та може бути розміщений впритул до сті­ни чи меблів.

Два наступні пристрої лінійки - SureColor T3700D і T3700DE додатково мають функцію подвійного рулону, яка уможливлює безперервний автоматичний друк з 2 рулонів, з автоматичним їх­нім завантаженням, перемиканням носіїв, автоматичним прийомом і друком з рулону на рулон. Різниця принтерів в тому, що модель T3700D доступна з Adobe® PostScript® 3™, а T3700DE постачаєть­ся без Postscript®.

Використання можливостей Adobe® PostScript® 3™ забезпе­чує найкращу серед інженерних систем друку якість друковано­го зображення. Ця опція дається взнаки при друці яскравих пла­катів та зовнішньої реклами, тому виробник рекомендує Epson SureColor SC-T3700D для застосування у салонах оперативного друку та цифрових друкарнях.

Epson SureColor SC-T3700DE зі швидкістю до 130 м2/год., функ­ціями автоматичного завантаження рулону та чорнильними кар­триджами ємністю 700 мл Epson позиціонує як ідеальний принтер для роздрібної торгівлі, а також для компаній великого розміру як коридорне рішення.

У ширині 36" (910 мм) лінійка Epson SureColor SC-TX700 пред­ставлена одним принтером - SureColor T5700D із можливістю друку з двох рулонів.

SureColor SC-T5700D (як і SC-T3700D) підтримує Adobe® PostScript® 3™.

Виробник позиціонує SC-T5700D як ідеальний пристрій для друкарень та великих компаній (28 функцій безпеки: автентифіка- ція за NFC, PIN-код і пароль) і рекомендує застосовувати принтер для друку не лише креслень, але й плакатів та зовнішньої реклами. SureColor SC-T5700D має компактний розмір (1645x499x975 мм), і є при цьому є досить ергономічним пристроєм. Й нарешті у ширині 44" (1117 мм) лінійка Epson SureColor SC- ТХ700 представлена двома принтерами - SureColor T7700D та SureColor T7700DL.

Висока вихідна швидкість друку досягається завдяки друкувальній голівці PrecisionCore MicroTFP, технології друку краплями змінного розміру (Variable Sized Droplet Technology) і технології компенсації забитих сопел (Nozzle Verification Technology)

SureColor T7700D забезпечує надійний продуктивний друк, має «розумні» функції та просте управління. Він теж друкує пігментними чорнилами UltraChrome XD3 шести кольорів, вклю­чаючи нові червоні чорнила, які суттєво розширюють кольорову гаму, що стає у нагоді при друці постерів з яскраво вираженим червоним кольором або корпоративних кольорів.

SureColor SC-T7700D - це принтер для інженерних (і не лише) завдань, розроблений для різних застосувань, зокрема для від­творення зображень, де потрібні точність кольорів і дотримання безпеки під час створення планів і креслень.

Висока вихідна швидкість друку досягається завдяки друку- вальній голівці PrecisionCore MicroTFP, технології друку крапля­ми змінного розміру (Variable Sized Droplet Technology) і техноло­гії компенсації засмічених сопел (Nozzle Verification Technology).

SureColor SC-T7700D підтримується провідними в галузі поста­чальниками ПЗ (DINAX (Mirage), EFI, Caldera, ColorGate, ONYX) для покращення управління друком.

До речі, Epson SureColor T7700D представлено у демозалі Представництва «Епсон Європа Б.В.»

Ще один пристрій лінійки з шириною друку 1117 мм SureColor T7700DL має додаткову особливість - можливість друкувати довгі наклади завдяки картриджам об’ємом 1,6 л.

Отже, SureColor T7700DL - це принтер, розрахований на вели­кі обсяги друку пігментними чорнилами тих самих шести кольорів, що й інші пристрої лінійки.

Представництво “Епсон Європа Б.В.”

04050, Україна

м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5A, оф. 41 (4 поверх) Тел.: +38 (044) 290-81-51