Stora Enso прогнозує, що ця ситуація послабить приватне споживання, вплинувши на результати всіх бізнес-одиниць. Також очікується, що порівняно з 2022 р. на рентабельність групи негативно вплине збільшення витрат через збільшення витрат на енергетику, деревину та хімікати. 
Stora Enso прогнозує, що у сфері вторинного гофропаковання збережеться слабкий попит. Ознаки ослаблення спостерігаються і на ринку картонного паковання, за винятком паковання для напоїв.
Будівельна галузь, як зазначає Stora Enso, також стикається з проблемами через зменшення кількості дозволів на будівництво та нових будівельних проєктів. Ці явища матимуть тимчасове вплив на продукцію підрозділу Wood Products.

У свою чергу, на результати підрозділу Biomaterials впливатиме підвищення цін на заготівлю деревини та ослаблення ринку целюлози у глобальному масштабі. Компанія також прогнозує обмежену доступність деревини для виробництва целюлози.
З огляду на нестабільність ринку, Stora Enso постійно аналізує змінні витрати, і у відповідь на коливання попиту вживає відповідних превентивних заходів, пов’язаних, наприклад, з активним контролем витрат чи коригуванням виробничих потужностей. Компанія також постійно оцінює свою діяльність з точки зору цінової політики, гнучкості продуктового портфеля, обсягу запасів та управління ними, а також джерел сировини та логістики.

Stora Enso приділятиме й надалі увагу децентралізації та скороченню накладних витрат. Запроваджено суворе управління капітальними витратами та оборотним капіталом, щоб забезпечити достатній грошовий потік та стабільність балансу.