• Print 4.0 пов’язує виробництво з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).
  • Всі дані про клієнтів, постачальників, продукти та машини об’єднані у мережу
  • Машини спілкуються з машинами.
  • Самостійний програмований контроль за замовленнями та роботою машин.

Термін Print 4.0 через якісь причини найбільше поширений у Німеччині та інших німецькомовних європейських країнах. За межами цих регіонів частіше говорять про «цифрову трансформацію» або «цифрові зміни».

Тобто під концепцією Print 4.0 розуміємо перехід галузі до цифровізації у всіх процесах і у виробничому ланцюжку в цілому. Нижче — основні поняття, пов’язані з цією концепцією побудови поліграфічного виробництва.

Хмарні технології — IT-інфраструктура, яка недоступна на локальному комп’ютері, але забезпечує доступ до програм та пам’яті на віддалених серверах у режимі он-лайн через комп’ютерну мережу (наприклад, через Інтернет-браузер).

Інтелектуальні мережі доданої вартості — ланцюжки доданої вартості, які пов’язують між собою всіх партнерів, залучених до виробничих процесів, що відрізняються самоконтролем технічних процесів та процесів продажу. Мета створення таких ланцюжків є оптимізація витрат, доступність виробництва та зниження споживання ресурсів.

Доповнена реальність (AR) — доповнення сприйняття реальності за рахунок додаткової комп’ютерної інформації або віртуальних об’єктів, що відображаються завдяки використанню технічних засобів (наприклад, смартфона або окулярів віртуальної реальності) у середовищі, що сприймається, або накладаються на неї.

У змішаній реальності (змішана реальність) віртуальні об’єкти можуть взаємодіяти з реальними людьми або об’єктами.

Штучний інтелект — IT-системи, що самонавчаються, здатні працювати з інформацією про невизначеність і ймовірності. Галузями застосування є, наприклад, експертні системи, чат-боти або системи, які можуть розпізнавати, аналізувати та прогнозувати певні шаблони.

Інтернет речей (Internet of things) – об’єднання об’єктів у мережу за допомогою Інтернету. Інтернет речей дає змогу автоматично записувати актуальну інформацію із реального світу, доповнювати цю інформацію потрібними зв’язками та робити доступною в Інтернеті.

Інформація може бути використана для управління самими об’єктами (наприклад, для контролю температури) або для запуску певних дій (наприклад, для видачі попереджень або старту виконання замовлень).

Великі дані (big data) – цифрові технології для збирання та оцінки великих обсягів даних. Мета полягає в тому, щоб знайти відповідні зв’язки у великих, складних та/або слабо структурованих даних, які можна використовувати в економічних, політичних чи соціальних цілях.

Індивідуальне масове виробництво — виробництво індивідуалізованих продуктів відповідно до вимог замовника у рамках промислового виробництва. Як правило, масове виробництво на індивідуальне замовлення ґрунтується на модульності продукту, який потім замовник може компонувати за своїм бажанням із заданих блоків. Незважаючи на тенденцію до індивідуалізації, зрештою, застосовуються, в основному, масове виробництво та його переваги (наприклад, автоматизація виробництва, ефект масштабу, перевага кривої досвіду), а це означає, що виробничі витрати залишаються в рамках, що дають змогу продавати товари та послуги за ринковими цінам. Індивідуальне масове виробництво — одна з основних цілей Print 4.0.

Розумна фабрика (Smart Factory) — середовище, в якому виробництво організоване незалежно (вкл. логістичні системи) та функціонує без втручання людини.