Використовуючи вiдновлюванi природнi ресурси та вторинну сировину, Жидачiвський комбiнат створює екологiчно безпечнi паковання та папiр й зберiгає довкiлля.

Виготовлення паперу проводиться в рамках замкненого виробничого циклу: переробка вторинної сировини (макулатури), виготовлення паперу, флатування, пакування — відповідно до розробленої технічної документації та затверджених нормативів.
Папір пройшов випробування у повному циклі документообігу на промислових та комерційних підприємствах від застосування для записів до друку рахунків та договорів, товарно-транспортних накладних та інших документів.
Характеристики паперу:

  • виготовлений з вторинного волокна макулатури, щільність 85 г/м²;
  • формати паперу – 210х297 мм (А4), 297х420 мм (А3);
  • фасування — пачки 500 аркушів. 

Виробничі процеси та процеси управління Жидачівського комбінату сертифіковано згідно з ISO 9001, ISO 22000, FSC.