Деякі положення стратегії Exceeding Print:

  • орієнтація на ринки виробництва паковання, післядрукарської обробки продукції, промислового комерційного друку та друку захищеної продукції;
  • продовження розробки цифрових сервісів, у т.ч. для збирання, обробки та аналізу виробничих даних та визначення на їхній основі можливостей для подальшої оптимізації та підвищення ефективності роботи, у т.ч. за рахунок запобігання незапланованим простоюванням;
  • продовження робіт у галузі розробки цифрових та гібридних машин для друку та обробки;
  • розробка модульної платформи для майбутніх поколінь машин, однією з переваг якої стане можливість кастомізації машин під вимоги клієнта, скорочення часу розробки та виведення на ринок нових продуктів, стандартизація технічного обслуговування;
  • зниження викидів вуглекислого газу на виробничих майданчиках на 75% до 2025 р. та перетворення на екологічно нейтральну компанію до 2030 року;
  • забезпечення клієнтів ефективними рішеннями, що допоможуть знизити енергоспоживання, скоротити відходи та зменшити викиди СО2;
  • підвищення соціальної відповідальності;
  • боротьба з дискримінацією та расизмом серед персоналу, прагнення до різноманітності з погляду статі, віку та національності;
  • сприяння жінкам у просуванні кар’єрними сходами, у т.ч. за допомогою програм наставництва, а також впровадження заходів, що допомагають поєднувати родину та роботу.