Редакція Print+, у свою чергу, провела власне опитування, щоб порівняти окремі результати американського опитування з відповідями українських поліграфістів. Для нас важливо розуміти сприйняття українськими поліграфістами нинішньої ситуації на ринку, інвестиційні плани та подальші напрямки діяльності українських друкарень. Дослідження проводилось у групі на Facebook «Поліграфія України» та за допомогою прямої поштової розсилки по наших власних базах даних.

ПОРІВНЯННЯ ДОХОДІВ: 2019 VS 2020

У звіті WhatTheyThink вказано, що більшість друкарських підприємств стикнулися зі скороченням доходів – доходи 28% респондентів за 2020 р. зменшилися більш ніж на 25% порівняно з 2019 р., ще 26% зазначили, що доходи зменшилися на 10–25% (рис. 1.1). Натомість доходи 10% опитаних залишилися на тому ж рівні, а в 12% опитаних доходи зросли в 2020 р. порівняно з 2019 роком. Відповідно, у середньому доходи друкарень зменшилися 12,6% у 2019 р., порівняно з 2020 р. (+4,1% – 2018 vs 2019 рік).

Щодо українських реалій, то 33% опитаних заявили, що їхні доходи залишилися на попередньому рівні. Зі скороченням доходів стикнулися 53% опитаних: у 20% опитаних доходи зменшилися на більш ніж 25%, у 27% скорочення доходів становило 10–25%, 2% втратили 1–5% доходу, ще 4% втратили 6–10% свого доходу, порівняно з 2019 роком. У 14% респондентів зросли (рис. 1.2).

ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ЗМІНИ ДОХОДІВ

Опитані WhatTheyThink представники поліграфічних компаній сподіваються на відновлення бізнесу: 11% респондентів очікують, що доходи збільшаться на 25% або більше в 2021 р. порівняно з 2020 р., 29% очікують, що доходи 2021 р. збільшаться на 10-25%, 27% очікують збільшення доходів на 6-10%. А ще 11% очікують зменшення доходів у 2021 р. по відношенню до 2020 р. Загалом, друкарні очікують зростання доходу на 9,1% у 2021 р. (рис. 2.1).

Українські респонденти не настільки оптимістично налаштовані. Серед опитаних 31% сподівається на зростання в межах 5-10%, 16% прогнозують збільшення доходів до 25% і лише 6% сподіваються на зростання доходів на більш ніж 25%. Тобто 51% опитаних вважають, що доходи збільшаться, а 43%, що доходи друкарень у 2021 р. зменшаться. Окремо респонденти додали відповіді – «Сподіваюся, що не зменшаться», «Залишаться на рівні 2020 року» і «В середині третього місяця року дуже важко передбачити як зміняться доходи за рік. Вкрай некоректне запитання» (рис. 2.2).

ЗМІНА КІЛЬКОСТІ ЗАМОВЛЕНЬ: 2020 VS 2019

WhatTheyThink зазначає, що у 23% поліграфічних підприємств кількість замовлень у 2020 р. зменшилася більш ніж на 25% порівняно з 2019 роком. 26% зазначили, що кількість замовлень зменшилася на 10-25%. 11% зазначили, що кількість замовлень зменшилася на 6-10%. 7% зазначили, що кількість замовлень зменшилася на 1-5%. 13% вказали, що кількість замовлень в основному залишилася незмінною. В 21% кількість замовлень зросла в 2020 р. порівняно з 2019 роком (рис. 3.1). Отже, загалом кількість замовлень зменшилася на 10,8% у 2020 р. порівняно з 2019 роком.

Серед українських підприємств частка тих, хто стикнувся зі скороченням кількості замовлень на понад 25%, ще вища – це аж 51% опитаних, ще у 11% кількість замовлень впала на 10-25%, у 11% падіння склало до 10 % (серед них у 7% зменшення доходу склала 1–5%, у решти – 6–10%. У 2% опитаних кількість замовлень залишилась на тому ж рівні, а в 24% – навіть зросла (рис. 3.2).

ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ

На повернення обсягів, але не до рівня 2019 р. сподіваються опитані WhatTheyThink. 11% респондентів очікують, що кількість замовлень зросте на 25% і більше в 2021 році. 32% очікують збільшення кількості замовлень на 10-25%. 22% очікують, що кількість замовлень зросте на 6-10%. 15% очікують, що кількість замовлень зросте на 1-5%. 10% очікують, що кількість замовлень залишиться приблизно такою ж. 12% очікує зменшення кількості замовлень у 2021 році (рис. 4.1).

Представники українських друкарень також сподіваються на відновлення: частка тих, хто сподівається на зростання замовлень на 10–25% – 37% опитаних, на 5–10% – 28% респондентів, на понад 25% – 16% опитаних, на 1–5% – 2% респондентів. 16% опитаних очікують на падіння кількості замовлень (рис. 4.2).

ПОРІВНЯННЯ ПРИБУТКУ: 2019 VS 2020

Рентабельність виробництва в опитаних значно різниться як у звіті WhatTheyThink, так і в нашому опитуванні. Зокрема, 25% респондентів WhatTheyThink заявили, що прибуток зменшився на 25% і більше (порівняно з 2019 р.).

16% зазначили, що прибуток зменшився на 10-25%. 9% зазначили, що прибуток зменшився на 6-10%. 11% повідомили, що прибуток зменшився на 1-5%. 16% заявили, що прибуток залишився приблизно таким же. У середньому прибуток зменшився на 9,6%.

Збільшився прибуток у 23% учасників опитування (рис. 5.1).

Серед українських компаній прибуток зменшився у більшості компаній: на 25% і більше – у 8% опитаних, на 10–25% – у 26%, на 6–10% у 13%, на 1–5% у 5%, 18% опитаних не відчули змін рентабельності у 2020 році. А у 5% респондентів прибуток збільшився на 1–5%, у 3% – на 6–10%, а у 21% респондентів прибуток зріс на більш ніж 10%, порівняно з 2019 роком (рис. 5.2).

ОЧІКУВАННЯ ЩОДО ЗМІНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В 2021 Р.

Більшість респондентів WhatTheyThink очікують на зростання рентабельності виробництва: 14% респондентів очікують, що прибуток зросте на 25% і більше в 2021 році. 19% очікують збільшення прибутку на 10-25%. 22% очікують на збільшення прибутку на 6-10%, 17% – на 1-5%. 16% очікують, що прибуток залишиться приблизно таким же. 11% очікує зменшення прибутку в 2021 році.

Середнє очікування зростання прибутку становить 8% з 2020 по 2021 рік (рис. 6.1).

Українські респонденти також очікують на зростання рентабельності, хоча серед них значно більша частка тих, хто передбачає, що рентабельність виробництва залишиться на тому ж рівні (27%). Ще 23% очікують зменшення рентабельності на 5%, 8% – на зменшення у 6-10%, 6% побоюються скорочення на 10-25% і лише 2% – скорочення на більш ніж 25%. 23% очікують зростання до 5%. По 4% голосів опитаних отримали варіанти «Зросте на 25% і більше» та «Збільшиться на 10–25%» (рис. 6.2).

ВИКЛИКИ У БІЗНЕСІ

Проблемою номер один у опитуванні WhatTheyThink став пункт «Повернення бізнесу, втраченого через COVID», вибраний 55% респондентів. Далі розташувався пункт «Захист моїх співробітників від COVID», вибраний 40%. «Національні економічні умови» актуальні для 36% респондентів (порівняно з 22% у минулорічному опитуванні). Пункт «Підвищення продуктивності підприємств», вибрали 30%, що на 18% більше, ніж у минулому році, і є найвищим показником для цього питання. «Ціноутворення» обрали 29% респондентів (показник порівняно з минулим роком не змінився) (рис. 7.1).

Для українських поліграфічних компаній найбільшими викликами стали:

  • «Економічна ситуація в Україні» (обрали 32% респондентів),
  • «Налагодження та підтримка комунікації з покупцями» (обрали 28% респондентів),
  • «Підвищення продуктивності підприємства» (обрали 28% респондентів);
  • «Покращення ціноутворення» (обрали 24% респондентів).

«Повернення масштабів бізнесу, втрачених через COVID»,«Конкуренція з іншими виробниками» та «Зростання фонду оплати праці» обрали по 16% респондентів. (рис. 7.2 – на діаграмі для зручності показано й дані опитування WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021).

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Очолив рейтинг в опитуванні WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021 пункт «Покращення економічних умов», вибраний 50% респондентів, що є найвищим показником за останні роки. Друге місце посів пункт «Відновлення країни від COVID-19», вибраний 48% респондентів. Третє місце – в минулорічного найбільш популярного варіанту: «Клієнти розміщують більше замовлень» 30% Четверте місце «Найм нових продавців» – 21%, порівняно з 15% 2019 року. Номер п’ятий – «Допомога клієнтам інтегрувати маркетингові кампанії для друку та не лише» – 19%, що на один пункт менше порівняно з 20% 2019 року (рис. 8.1).

Для українських поліграфістів ключовою можливістю є «Зростання кількості замовлень» (62% опитаних), яка є й серед пунктів-лідерів опитування WhatTheyThink. Наступними за важливістю є можливості «Автоматизація виробництва» та «Покращення економічних умов», які обрали 27% та 23% опитаних відповідно. По 19% учасників опитування обрали пункти «Зростання продажів через партнерські канали» та «Можливості Web-to-Print та продажів через Інтернет» (рис. 8.2). На діаграмі для зручності показано й дані опитування WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021.

Той факт, що українські поліграфісти не виділяють пунктів, пов’язаних з COVID, як серед можливостей, так і серед викликів, зумовлений вірогідно тим, що вони сприймають нинішню ситуацію саме як економічну кризу, а не кризу охорони здоров’я.

НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙ

Що ж друкарські компанії планують придбати в 2021 році? Не дуже багато, або, принаймні, нічого, що вимагає детального планування та офіційного інвестиційного процесу. Відповідь, яку обрали 24% респондентів WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021, – «Ми не плануємо інвестицій». До COVID, 32% заявляли, що не планували інвестицій на 2020 рік. Далі йде пункт «Обробне/палітурне обладнання для цифрового виробництва» – 18%, порівняно з 16% минулого року.

Третє місце посів пункт «Програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів», обраний 11% порівняно з 14% у 2019 році.

Четверте місце за пунктом – «Оздоблювальне/палітурне обладнання для офсетного/аналогового виробництва» – 9%, порівняно з 7% в 2019 році.

Системи цифрового друку, як струменеві, так і тонерні, замикають п’ятірку лідерів з 8% кожна (рис. 9.1).

Серед українських компаній 23% опитаних не планують купувати обладнання. Натомість 29% планують інвестувати в ПЗ для автоматизації робочих процесів, ще 16% обирають сольвентний широкоформатний принтер, 13 – CRM-систему, 10% - обробне/палітурне обладнання для цифрового виробництва.

Серед варіантів, який було додано до опитування – «Власне виробниче приміщення» (3% опитаних) (рис. 9.2). На діаграмі для зручності показано й дані опитування WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021.

ПЛАНИ З НАЙМУ

Однією з найбільш обговорюваних тем за останні кілька років, ще до COVID, були кадри та проблеми, що виникають у поліграфічного бізнесу із залученням працівників.

50% респондентів WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021 заявили, що планують найняти співробітників на роботу у найближчі 12 місяців (47% заявили про це восени 2019 року).

27% повідомили, що не мають планів щодо найму (36% – восени 2019 р.) 23% сказали, що «не знають», це відображає неабиякий ступінь невизначеності (рис. 10.1).

Серед українських компаній 60% планує найняти працівників, 30% вказали, що не планують, а 9% не визначились (рис. 10.2).

ХТО САМЕ ПОТРІБЕН

Криза COVID не змінила переліку фахівців, яких потребують американські друкарні.

У верхній частині списку WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021, як зазвичай, – «Зовнішній торговельний представник» – 26% (22% – восени 2019 року).

Друге місце розділили «Післядрукарська обробка» (20%, порівняно з 12% у 2019 р.) та «Оператор друкарської машини» (20%, 8% у 2019 р.).

На третьому місці «Представник відділу продажів» (12%, проти 17% у 2019 р.) (рис. 11.1).

Трійка вакансій, які найбільш актуальні на ринку праці для українських компаній – «Представник відділу продажів» (35% опитаних), «Оператор післядрукарської обробки» (21%), «Оператор друкарської машини» (21%) (рис. 11.2). На діаграмі для зручності показано й дані опитування WhatTheyThink’s Printing Outlook 2021.