ТЕСТЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Финал конкурса, на который каждое из учебных заведений (ГУЗ «Центр профессионального образования информационных технологий, полиграфии и дизайна г. Киева; Межрегиональное высшее профессиональное училище полиграфии и информаци­онных технологий, Днепр; Ставропигийское высшее профессио­нальное училище г. Львова; Харьковский межрегиональный центр профессионального образования полиграфических медиа техно­логий и машиностроения; Херсонский профессиональный лицей связи и полиграфии) делегировало самых успешных студентов, проходил в 2 этапа, первый из которых – тест на знание издатель­ского дела и полиграфического производства, а второй – практи­ческий конкурс в типографии «От А до Я», где каждый из участни­ков анализировал ошибки, допущенные на отпечатанных листах.

Перед началом конкурса состоялась жеребьевка, в ходе кото­рой каждый из участников получил свой порядковый номер для прохождения обоих конкурсов. После жеребьевки каждая из ко­манд представила себя и свое учебное заведение.

Участников поздравила директор ГУЗ «Центр профессиональ­ного образования информационных технологий, полиграфии и ди­зайна г. Киева» Алла Гончаренко: «Ми раді вітати Вас у стінах цьо­го навчального закладу і бажаємо всім успіху. Ми дружимо з Вами з 2003 р. – саме тоді було засновано Асоціацію поліграфічних професійно-технічних навчальних закладів. Ми кожного року їздимо одне до одного й пишаємося тим, що у нас є друзі по всій Україні».

Алла Іванівна почеркнула, что «Друкар року» – прекрасній повод для популяризации профессии печатника: «Добре, що такий конкурс вдруге проводиться для професіоналів в номінаціях «Офсет» та «Флексографія». Приємно, що цього року організатори звернули увагу на молодь, тому що професія друка­ря недооцінена, проте вони користуються попитом на ринку праці. У нас підписано угоди з більш ніж 200 підприємцями про вироб­ничу практику, і нашы студенти вже з 2 курсу проходять виробни­чу практику в друкарнях, де працюють за сучасниими машинами. Шановні учасники, не хвилюйтеся – ви вже переможці, тому що представляєте свій регіон, і ви вже найкращі».

Второй этап конкурса состоялся на базе типографии «От А до Я». Главный технолог типографии Виктория Яцкевич и старший печатник Юрий Царенко оценивали уровень знаний участников, демонстрируя отпечатанные образцы, на которых были допущены определенные ошибки. Задачей участников было не только найти эти ошибки, но и продемонстрировать свои знания процесса оф­сетной печати.

Виктория Яцкевич, главный технолог «Типографии от А до Я»:
«Усі студенти легко впізнали ключові вади друку на тих чи інших зразках, тому основну увагу пыд час оцінювання кожного з учасників ми звертали на рівень розуміння технологічних процесів офсетного друку. А з цим вже в більшості учасників виникають труднощі: вони можуть пояснити, де яку помилку допущено, але, наприклад, не можуть сказати, що треба зробити, щоб усунути цю ваду. 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Победители конкурса «Майбутнє поліграфії», как и их старшие кол­леги, получили денежные премии и были награждены грамотами.

К присутствующим обратилась Алла Гончаренко, директор ГУЗ «Центр профессионального образования информационных техно­логий, полиграфии и дизайна г. Киева: «Ми бачимо, що переможці конкурсу це, як правило, випускники професійно-технічних на­вчальних закладів України. 2003 р., коли Київському вищому професійному технічному училищу, виповнилося 100 років, дирек­тор Василь Величко зібрав представників навчальних закладів України, й сьогодні в нас є представники цих закладів.

На цей конкурс приїхала команда Ставропігійського вищо­го професійного училища м. Львова на чолі з заступником ди­ректора з навчально-виробничої роботи Галиною Пилипович. Вітаємо Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіа технологій та машинобудування на чолі з ди­ректором Вікторією Пономарьовою. Раді бачити Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії на чолі зі старшим май­стром Володимиром Потеленцем. Вітаємо Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій (Дніпро) на чолі зі старшим майстром Іриною Садовською і наш на­вчальний заклад – ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва».

Ми запросили сюди не лише фіналістів цього конкурсу (як пра­вило, це студенти випускних груп), але й учнів, які цього року всту­пили до навчального закладу, щоб вони бачили, що професія дру­каря має великі перспективи, що це високі технології.

Сьогодні кваліфікованого працівника ми можемо підготувати лише в тісній співпраці з вами, бо ми всі державники.

Лишилося лише п’ять закладів, які готують кваліфікованих робітників та молодших фахівців. Втім ми перейшли у комунальну власність. Київська міська державна адміністрація вже три роки виділяє понад мільйон грн на ремонт, обладнання, інструменти. Тому ми намагаємося осучаснювати нашу навчальну базу».

«Я звертаюся до моїх випускників, біля Катерини Литвиненко, майстра виробничого навчання, сидять три її учні, – зазначи­ла Алла Гончаренко. – Вона активно співпрацює з друкарня­ми, організовує умови для проходження виробничої практи­ки, її педагогічний стаж – 44 роки, більше 20 років займається підготовкою друкарів!».

Далее Алла Ивановна предоставила слово директору Харьковского регионального центра профессионального обра­зования полиграфических медиа технологий и машиностроения Виктории Пономаревой и преподавателю собственного училища спецтехнологий Ольге Петренко.

Виктория Пономарева, в частности, отметила, что конкурс «Майбутнє поліграфії» – «чудовий приклад роботи громадської асоціації поліграфічних професійно-технічних навчальних закладів, яка може бути прекрасним прикладом для всієї України, як треба дружити, спілкуватися одне з одним».

Обращаясь к студентам, Виктория напомнила, что лучшие пе­чатники знали до шести языков и относились к числу наиболее об­разованных людей своего времени.

«Сьогодні тут присутня жінка, головний консультант підручника, який народився ще під час зустрічі нашої Асоціації. Сьогодні я точно знаю, чого робити далі, щоб покращити рівень підготовки друкарів в Україні. Запрошую всіх колег взяти участь й створити підручник за тими вимогами, що є в наших роботодавців», – отме­тила Виктория Пономарева.

В создании учебника «Технологія офсетного плоского дру­ку» принимали участие представители трех регионов Украины: Харьков представила Виктория Пономарева, Львов – Александр Мельников, а Киев – Ольга Петренко, которая и презентовала эк­земпляр учебника Ксении Костенко!

Далее Ксения Костенко пригласила на сцену финалистов конкурса «Друкар року». Это Андрей Семенов (Херсонский про­фессиональный лицей связи и полиграфии), Виктор Марченко (Харьковский межрегиональный центр профессионального обра­зования полиграфических медиа технологий и машиностроения), Владислав Коробей («Ставропигийское высшее профессиональ­ное училище г. Львова»), Кирилл Матрусенко (Межрегиональное высшее профессиональное училище по полиграфии и информа­ционных технологий, Днепр), Данила Сурков (ГУЗ «Центр профес­сионального образования информационных технологий, поли­графии и дизайна г. Киева»), Олег Орловский (Ставропигийское высшее профессиональное училище г. Львова), Евгений Блудов (Харьковский межрегиональный центр профессионального об­разования полиграфических медиа технологий и машинострое­ния), Роман Савельев (ГУЗ «Центр профессионального образова­ния информационных технологий, полиграфии и дизайна г. Киева), Анастасия Коринь (Херсонский профессиональный лицей связи и полиграфии), Александр Куряев (Межрегиональное высшее про­фессиональное училище по полиграфии и информационных тех­нологий, Днепр).

Одним из меценатов конкурса «Майбутнє поліграфії» стала Алла Истомина (Типография «Адеф-Украина»). Алла отметила: «Дуже рада, що є в нас молоді професіонали, що користуються попитом у галузі. Ми чекаємо вас на сучасних підприємствах. А, щоб ви весь час підвищували професійний рівень, ми підготували вам книжкові подарунки.

Видавничий дім «Адеф-Україна», який має не лише видав­ництво, але й поліграфічну базу, готовий до співпраці з видання підручників й власним коштом робити палітурні роботи».

Книжки студентам вручил Глава ассоциации издателей и книгораспро­странителей Украины Александр Афонин, который обращаясь к присут­ствующим, отметил: «Недарма в часи царської Росії друкар був записаний у «Табель про ранги», порівнювався з високим державним службовцем, мав особливі привілеї, особливу форму. Він вважався високоінтелектуальною кастою, що не належала до звичайного пролетаріату, а була на кілька схо­динок вище.

На жаль, з боку нинішньої влади ця традиція не підтримується. Але ж друкар – це надзвичайно високоінтелектуальна пра­ця. Особливо сьогодні, коли друкар щодня мусить вивчати нові технології, змінювати спосіб мислення й щодня наздоганяти сучас­ний світ».

«Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів цього року виповнилося 25 років (24 з них Асоціацію очолює Олександр Афонін – ред.), й саме асоціації належить ініціатива з проведен­ня всіх тих законів, що сьогодні зберегли видавничу справу, це закон про пільги з ПДВ, закон про заборону вигнання редакцій газет та журналів, книгарень, закон про пільгу на податок з при­бутку, яким видавці та поліграфісти користувалися впродовж 15 років. Тобто захищаючи видавця, ми захищали й вас. Але є суто професійні проблеми, які вам ближче. Й ці питання можливо вирішити лише під тиском професійної асоціації, коли вони будуть чітко прописані, з підготовленими професійними законами», – под­черкнул Александр Афонин.

Александр заявил о необходимости создать не только Ассоциацию полиграфистов, но и конфедерацію книжников Украины: «Це не обов’язково має бути офіційно зареєстрований орган, але це може бути координуючий дорадчий орган, куди увійдуть поліграфісти, постачальники та виробники паперу, видавці, представники книжкової торгівлі. Щоб Україна стала на рівні розвинених країн, нам потрібна розумна нація. А розумної нації без знань ніколи не буде. Майбутнє нашої країни залежить від нашого бажання цю країну будувати».

Далее Александр Афонин вручил премии лучним студентам.

Третью премию получили Владислав Коробей (Ставропигийское высшее профессиональное училище г. Львова) и Анастасия Коринь (Херсонский профессиональный лицей свя­зи и полиграфии).

Вторую премию получил Данила Сурков (ГУЗ «Центр профес­сионального образования информационных технологий, полигра­фии и дизайна г. Киева»).

Первую премию получил Виктор Марченко (Харьковский меж­региональный центр профессионального образования полиграфи­ческих медиа технологий и машиностроения), который отметил: «Я даже не ожидал. Хотел просто проверить, что я могу, знаю и умею. Очень сильно нервничал, даже не думал, что займу первое или второе место. Я благодарен организаторам конкурса за то, что пітаются популяризировать профессию печатника».

  • ● ●

«Маю надію, що років за п’ять ви стоятимете на цій сцені вже не як студенти, а як найкращі друкарі України чи експерти. У Японії немає свята День вчителя, бо до них повага безкінечна. Якщо людина має значок вчителя, їй звільняють місце в метро. Там є спеціальні магазини для вчителів. Те, що знаєте ви, взяли в своїх викладачів. Тому поважайте вчителів, та сподіваюся побачити вас знову», – подытожила Ксения Костенко.