В останні роки акцент Європейської комісії на цифровому переході у різних законодавчих актах ЄС призвів до зростання закликів до відмови від друкованої паперової продукції, наприклад, у сфері промислової, медичної продукції та іншої споживчої інформації. Автори спільної заяви наголошують, що, хоча вони визнають важливість цифрового переходу, важливо пам’ятати, що підходи «за замовчуванням» або «лише цифра» не є кліматично нейтральними. Також просування цифрових технологій замість друкованих носіїв інформації може призвести до суттєвої шкоди та соціальної ізоляції, торкнувшись людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, людей з обмеженими доходами та людей без базових цифрових навичок, тобто більше третини громадян ЄС.

Також низка наукових досліджень свідчить, що читання у друкованому вигляді має освітні переваги та призводить до кращого розуміння порівняно з читанням у цифровому форматі. Зокрема дослідження COST Action E-READ10 переконливо довело (на основі 54 експериментів, що включали понад 170 000 учасників), що текст краще засвоюється під час читання на папері.

Партнери наголошують на екологічності та безвідходності паперу та друку, підкреслюючи свою роль у європейській економіці замкнутого циклу. Папір заснований на відновлюваній сировині, що виробляється з використанням переважно відновлюваних джерел енергії, і ступінь її переробки сьогодні становить понад 70%.

Тим часом вплив виключно цифрових рішень на довкілля рідко усвідомлюється. Цифрові технології потребують високого споживання енергії за рахунок використання центрів обробки даних, серверів і т. д. і сприяють зростаючій проблемі електронних відходів у ЄС.

Незважаючи на те, що цифрові технології пропонують ефективний доступ до інформації, цифрові технології не є екологічно нейтральними. Ці дані не слід упускати з уваги під час реалізації політики, тому що подібні недогляди запроваджують стереотипи, що вводять в оману щодо паперу, які не засновані на наукових даних і шкідливі.

Підхід «лише цифра» (digital only) також негативно впливає на поліграфічну галузь, яка відіграє вирішальну роль у забезпеченні зростання, зайнятості, демократії, освіти та інклюзивності.

Прогресуюче погіршення ринку паперу та друкованої продукції, що заохочується або підтримується політиками, ставить під загрозу галузь, яка виробляє безліч найважливіших продуктів і має життєво важливе значення для поширення знань та вільного обміну ідеями. Подібний підхід також розширює можливості великих цифрових компаній, штаб-квартири яких часто перебувають за межами ЄС, за рахунок місцевого, малого та середнього бізнесу.

Соціальні партнери колективно закликають політиків ЄС враховувати, що Політики ЄС мають утримуватись від впровадження в європейське законодавство підходу «за замовчуванням» або «лише цифра».

Друк завжди слід розглядати одночасно із цифровими комунікаціями. Законодавство ЄС має враховувати екологічну та перероблену цінність паперової продукції в контексті нинішньої кризи, пов’язаної зі зміною клімату. Законодавство ЄС має враховувати все потрібне, вкл. (зокрема) циклічність, інклюзивність та свободу вибору. Спільна заява з відповідними посиланнями доступна на сайті Конфедерації європейської паперової індустрії (CEPI).