ПРО КОМПАНІЮ

Самостійну роботу на ринку поліграфії засновник компанії PrintLand Олексій Золотоверхий (у поліграфії понад 20 років й пройшов свого часу шлях від учня друкаря до завідувача вироб­ництвом Херсонської міської друкарні) з однодумцями розпочав у лютому 2015 року. Підприємець спеціалізувався здебільшого на збірних накладах.

Наприкінці 2018 р. на ринку поліграфії з’явилася самостійна компанія ТОВ PrintLand. Друк замовлень виконувався на стороні, а от постдрукарську обробку, особливо пов’язану з ручними опе­раціями, компанія намагалася робити самостійно, бо інакше було важко контролювати процес, і виникали певні непорозуміння з ви­конавцями та замовниками. Згодом компанія переїхала до нового офісу: це створило передумови масштабувати бізнес.

Проте, у високий сезон постійно траплялися зриви термінів друку замовлень, а для посередника зривати терміни відванта­ження продукції клієнтам неприпустимо.

Передноворічний бум 2021 р., зрив термінів постачальниками друкарських послуг став «останньою краплею» та певним каталі­затором покупки власної ЦДМ Ricoh ProC5300S: потреба розши­рити можливості власної друкарської ділянки, де на той час вже працював УФ-принтер, спонукала до активних дій. Інсталяція влас­ної ЦДМ - клієнто-орієнтований крок, адже замовники PrintLand нерідко потребують персоналізованої продукції, а іноді їх додат­ково цікавить можливість самостійно обирати матеріал для друку.

Й Ricoh ProC5300S виправдала сподівання керівника друкар­ні: швидкий друк, із точним суміщенням лиця та звороту навіть при роботі з щільними матеріалами (350 г/м2), тонкі налаштування ЦДМ за кольором, якісний друк суцільних плашок, бібліотека матеріалів стають у нагоді при виготовленні комерційної продукції - листівок, флаєрів, презентацій, наліпок.

Інвестиції у власне друкарське обладнання (в т.ч. з додаткови­ми кольорами та ефектами опорядження) - це, для PrintLand, на­самперед, можливість виконувати високомаржинальні замовлення. Комбінування можливостей цифрового тонерного та широкофор­матного УФ-друку на різноманітних матеріалах — дизайнерському картоні, шкірі, плівках — стало для компанії можливістю диверсифікувати виробництво та ввійти у нові ринкові ніші.

Сьогодні PrintLand може запропонувати комбіноване виконан­ня замовлень на власному виробництві: його додатково вдалося зміцнити вже під час війни (про це далі).

Звичайно, компанія частину накладів друкує офсетом на сто­роні. При цьому клієнти відвідують виробництва під час друку їхніх замовлень, але продовжують працювати з PrintLand, бо компанія бере сервісом, йде назустріч.

ПІСЛЯ ВІДКРИТОЇ АГРЕСІЇ

Після початку повномасштабного вторгнення росії PrintLand вдалося вижити та адаптуватися до ситуації. За місяць компа­нія відновила виготовлення комерційних замовлень (до цьо­го друкували волонтерам, а сам Олексій буквально жив в офісі). Відновилася праця зі старими клієнтами, стали з’являтися нові, бо чимало друкарень припинили працювати.

Друге своє приміщення компанія PrintLand здавала під коворкінг: цей крок дав змогу інвестувати кошти в два генератори — 8,5 кВ та 5,5 кВ та отримати невеличкий прибуток. Важливіше, що ком­панія зберегла зручне приміщення, і це стане у нагоді в майбут­ньому, коли PrintLand розширятиметься.

Наприкінці 2022 р. PrintLand вдалося вийти на стабільні обіги та завантаження.

Певне зростання під час війни сам Олексій Золотоверхий по­яснює ставленням до клієнтів. У ДНК PrintLand прописано: клієнт має кайфfнути від роботи з компанією, чого б це не було вар­то. Цей постулат має багато складових: швидкість відповіді (напри­клад, компанія запровадила чат-боти, щоб клієнт мав задоволен­ня від роботи з PrintLand).

Для соціальних мереж (насамперед, Instagram) компанія ство­рює якісний візуальний ряд та відеоконтент, щоб широкому зага­лу була зрозуміла унікальність можливостей УФ-плотера, яку ком­панії вдалося розкрити лише тепер (йдеться про друк на металіках з білим - від таких самоклейних етикеток замовники отримують естетичне задоволення).

Компанія почала активно використовувати можливості Instagram (сам Олексій до цієї платформи спочатку ставився скеп­тично): це принесло досить значний потік клієнтів (Олексій демон­струє кількість замовлень, що надійшли лише під час нашої бесі­ди).

Нове замовлення, що надходить з Instagram, обходиться PrintLand в межах долара: такої ціни замовлення не було й у най­кращі часи (навіть у 2015-2016 р. компанія сплачувала 20-25 грн за клік в AdWords, щоб замовник перейшов на сайт).

Крім того, завдяки Instagram компанія стала працювати з аб­солютно новою категорією замовників — це власники бізнесів, які паралельно шукають щось нове та актуальне. Якісні іміджи «чіпля­ють» клієнтів, для них PrintLand виготовляє тестові зразки безко­штовно, після чого, як правило, починається вже системна співп­раця.

Спільно з постачальником дизайнерських матеріалів «Август Трейд» PrintLand вдалося запропонувати замовникам чимало ін­новаційних матеріалів, які оцінили таке ставлення.

Під час нашої розмови Олексій Золотоверхий весь час згадує про інертність підрядників, що власне й створює додаткові пере­думови та стимулює РА до розвитку.

Деякі з матеріалів, завдяки друкові на яких та популяриза­ції цієї послуги PrintLand залучила великих замовників, були й у пропозиціях операторів збірних накладів, проте вчасно ті запа­си не поновлювалися... «Я вдячний великим компаніям за те, що вони гальмують та допомагають нам відкривати нові можливо­сті». Зробивши тестові друки для кількох великих клієнтів, сьогод­ні PrintLand переходить до їхнього системного обслуговування.

МОТИВИ НОВИХ ПРИДБАНЬ

Щоразу до активних дій з придбання устаткування Олексія Золотоверхого спонукала інертність та необов’язковість підряд­ників: так було у випадку з ЦДМ та УФ-принтером, та й нові ін­вестиції зумовлені саме незадоволенням якістю обслуговування на стороні. З іншого боку ламінування та порізка готової продук­ції були «вузькими місцями» виробництва PrintLand: прийшов час побудувати замкнений виробничий цикл навколо ЦДМ та УФ- принтера.

За словами власника компанії, найбільш «вузьким» місцем до­недавна лишалася порізка готової продукції (наявний «нон-не- йм» різак китайського виробництва був найбільш завантаженою одиницею у ланцюжку виробництва). Ця масивна та програмова­на гільйотина поралася із завданнями, але були певні проблеми з перекошуванням продукції, заднім упором, притиском, постійним продавлюванням, відсутністю тонких налаштувань: «Морочилися, постійно робили підкладки, було дуже незручно різати», — каже Олексій. Та й складні роботи PrintLand на цьому «китайці» не вико­нувала через велику вірогідність зробити їх неякісно.

Але перш ніж придбати новий різак, компанія PrintLand додат­ково посилила напрямок постдрукарської обробки, придбавши за вигідною ціною ламінатор китайського виробництва з шири­ною ламінування 35 см та стрічкою протяжки, металевим валом та масляним нагрівом.

Тепер, маючи ЦДМ Ricoh ProC5300S, ламінатор, Олексій прагнув максимально швидко побудувати більш ефективний ви­робничий цикл з виготовлення продукції оперативної поліграфії, тому активно шукав більш сучасний різак, бажано європейського виробництва - гідравлічний та новий.

Проте фахівці компанії «Мегатрейд» розтлумачили, що гід­равлічна гільйотина потребує трифазного живлення 380 Вт, а PrintLand має однофазну подачу електрики, тому варіант з гідрав­лічним різок довелося відкинути.

Натомість у демонстраційному залі компанії «Мегатрейд» (офі­ційного дистрибутора в Україні відомого польського виробни­ка додрукарського та післядрукарського устаткування компанії Grafmasz) Олексій Золотоверхий особисто протестував Grafcut G52, перевірив те, що його цікавило (все влаштувало), і одразу лишив завдаток.

До речі, вартість механічної гільйотини Grafcut G52 на декіль­ка тисяч євро менша, ніж гідравлічної, що теж вплинуло на швид­кість прийняття рішення (так само було і з ЦДМ Ricoh ProC5300S, яку можна було придбати в комплектації з професійним RIP, знач­но дорожче, але у випадку PrintLand в цьому не було сенсу, за пів­тора року експлуатації потреби в більш потужному RIP компанія так і не відчула).

«На ЦДМ виготовляємо оперативні, термінові замовлен­ня, а все, що можна віддати на підряд, віддаємо у «Глянець» та «Сборку», — підкреслює Олексій. В аркушах вартість друку суттє­во дешевша, і ось тут знову повертаємося до мотиву придбання власного різака. «Мені досі незрозуміло, чому оператори збірних накладів додають 700 грн до вартості, якщо треба порізати 200 листів SRA3, тому Grafcut G52 відіб’ється за півроку», — впевнений власник PrintLand.

От і сталося так, що компанія придбала одразу дві одиниці об­ладнання і створила замкнений виробничий цикл з виготовлення продукції оперативної поліграфії. Непоганою додатковою опцією стала програма від «Мегатрейд» «на виплат», розрахована на пів­року, що власне й дало змогу компанії PrintLand інсталювати па­ралельно дві одиниці устаткування та мати певний запас міцності.

Свого часу для ТОВ PrintLand важливою була можливість при­дбати «на виплат» і Ricoh ProC5300S (компанія «Мегатрейд» тоді запропонувала програму, розраховану на рік). Оскільки перед цим PrintLand інвестувала в УФ-плотер, вільних грошей було об­маль, а Олексій Золотоверхий морально був не готовий знову, як у випадку з УФ-плотером, витрачати час та нерви на отримання чергового кредиту.

Олексій Золотоверхий, власник ком­панії PrintLand:

«Ми знімаємо з клієнта головний біль, на­даємо їм варіанти, і клієнти бачать нашу за­цікавленість у їхньому успіху».

ПРО GRAFCUT G52

Детально про гільйотину Grafcut G52 ми писали у журналі Print+ №9 (2022 р.) та на сайті — трохи нагадаємо про можливості цього устаткування та власне виробничу програму компанії Grafmasz (Польща) за напрямком гільотин.

На ринку України є сталий попит на бюджетні, але при цьо­му досить функціональні гільйотини, саме таку лінійку компактних електро-механічних та гідравлічних різаків, відомих надійною кон­струкцією виготовляє родинна компанія Grafmasz: навіть моделі начального рівня розраховані для роботи у цифрових друкарнях з високим завантаженням.

Обладнання компанії повністю виробляється в Польщі з вико­ристанням сучасних процесів шліфування, фрезерування, токар­ської обробки та порошкового покриття, що дає змогу від самого початку контролювати якість продукції.

Компактні, міцні, автоматизовані електричні та гідравлічні гіль­йотини Grafmasz мають надійну конструкцію й працюють у друкарні десятиріччями. Виробник піклується про безпеку операторів, тому його гільйотини відповідають усім вимогам безпеки EU.

Модельний ряд Grafmasz включає гільйотини двох розмірів (з довжиною різа 52 та 73 мм), в кожному розмірі представлені гід­равлічна (дорожча) та електро-механічна модель. Малі гільйотини однофазні, великі — трифазні:

 • G52 - електромеханічний різак з шириною різання 520 мм стосу паперу до 80 мм;
 • G52H - гідравлічний різак з шириною різання 520 мм стосу паперу до 80 мм;
 • G73 - електромеханічний різак з шириною різання 730 мм стосу паперу до 100 мм;
 • G73H - гідравлічний різак з шириною різання 730 мм стосу паперу до 100 мм з повітряним ложем з повітродувкою і про­грамуванням кожного кроку.

Гільотини Grafcut відомі українським друкарям і успішно вико­ристовуються у вітчизняних компаніях. Вони користуються попи­том українських поліграфістів навіть під час війни.

Grafcut G52 з шириною різання 520 мм і допустимою висотою стосу паперу до 80 мм є обладнанням початкового рівня, але для салону оперативної поліграфії чи невеликої друкарні цифрового друку або відділу оперативної поліграфії ВУЗу чи комерційної ор­ганізації це вибір значно кращій, ніж б.в. устаткування з сумнівною перспективою пошуку запчастин та сервісного обслуговування.

Grafcut G52 обладнано ІЧ-захисним бар’єром робочого місця (фотоелементи), прозорим екраном заднього столу, головним ви­микачем, дворучним запуском різу, системою автоматичного по­вернення леза в верхнє положення з будь-якого становища.

До комплекту постачання Grafcut G52 входять 2 ножі HSS, 3 марзани, надійна підставка для зміни ножа і дерев’яний штовхач паперу.

ДОСВІД

Придбання Grafcut G52 дало змогу PrintLand створити замкне­ний виробничий цикл з листового цифрового друку, а також поси­лити напрямок обробки продукції з самоклейних плівок, видруку­ваних на УФ-плотері.

«Щойно ми встановили Grafcut G52, одразу отримали «полі­графічний оргазм» від результату. Те, як гільотина ріже та про­грамує, така швидкість — все це дає комфорт та відчуття гармо­нії. Так само, як я свого часу міркував про Xerox та придбав ЦДМ Ricoh ProC53OOS і ані разу не пожалкував, так і у випадку з Grafcut G52 я отримав більше, ніж очікував», — зазначає Олексій Золотоверхий.

Все, що може, PrintLand ріже тепер в себе, наприклад, прямо­кутні невеликі наліпки від 30 мм. Вартість послуги цілком прийнят­на, бо таку продукцію вигідніше вирізати не на плотері, а на гільотині стосом. «Ми дуже задоволені цим своєчасним придбанням, враховуючи те, що невдовзі починається високий поліграфічний сезон», — каже власник PrintLand.

У цей час до приміщення друкарні заходять двоє фахівців ком­панії «Тріолан». «Є такі клієнти, які з нами вже років сім, - пояс­нює Олексій. - На їхньому типовому замовленні власна гільотина дає різницю у 2 тис. грн за умови, якби порізка виконувалася, на­приклад, оператором збірних накладів. Незрозуміло, чому треба сплачувати 2 тис. грн, щоб порізати на два елементи замовлен­ня, яке коштує 8 тис. грн». От вам ще один мотив придбати влас­ний різак!

Враховуючи значний потік замовлень, китайський різак компа­нія PrintLand лишила як резервний.

ОЧІКУВАННЯ ВІД РИНКУ

Олексій Золотоверхий чудово розуміє специфіку роботи опе­раторів збірних накладів, продовжуватиме працювати з ним (бо саме для РА вони мають низку цікавих пропозицій), проте наполя­гає на тому, що сервіс їм варто було б й надалі покращувати.

«Від компанії, якій ми на підряд віддаємо замовлень на де­кілька мільйонів на рік, ми отримаємо ставлення, наче замовили 50 візитівок. До керівництва достукатися неможливо, — зазначає Олексій. — Сьогодні от була ситуація, коли вони зателефонували, що не можуть зробити замовлення, бо розібрали старе обладнан­ня та ставлять нове. Нашу пропозицію забрати продукцію у ли­стах, щоб порізати самостійно, категорично відкинули».

Підприємцеві це незрозуміло, адже якщо його компанія не може виготовити сьогодні наклад пластика, вона безкоштовно зробить замовнику плакати, а замовлення на пластику віддасть за добу.

Особливості Grafcut G52:

 • електричні ніж, затискач, задній затискач;
 • зручний, повністю програмований сенсорний екран із 100 програмами/100 кроків кожна;
 • точність позиціювання різання - 0,1 мм;
 • макс. висота різання - 80 мм;
 • вузький зріз 22 - мм (40 мм з фальш-затискачем);
 • захисні штори з фотоелементів, додаткові бічні столики;
 • захисний чохол на задньому столі;
 • автоматичне повернення леза та хомута з кожного положення;
 • замок безпеки з електронним дворучним управлінням;
 • автоматичне повернення леза і затиску з будь-якого положення;
 • пристрій для зміни леза з закритою ріжучою кромкою;
 • міцний сталевий утримувач та регульовані напрямні леза;
 • оптична лінія різання;
 • захисна кришка на задньому столі;
 • міцна металева конструкція;
 • полиця для інструментів.

Нездатність великих друкарень пропонувати комбіновані рі­шення - одна з причин втрати ними клієнтів. Монстри, за висловом Олексія, «чітко йдуть по рельсах, працюють в рамках визначеного технологічного ланцюжка» - інакше не вижити.

Натомість, власник PrintLand вважає, що путь виживання таких компаній як у нього, — гнучкість, маневрування та швидка адап­тація.

Олексій зазначає, що на ринку (за нечисельними виключення­ми) бракує «здорової» колаборації поліграфістів. «Я особливо не зважаю на те, що в кого встановлено. Я - за комунікацію. Коли я розумію, що в компанії все адекватно, вона вирішить пробле­му, як вона виникне. Так і ми свої проблеми на клієнтів не пере­кидаємо»...

При розміщенні замовлення на стороні важливо, щоб компа­нія не робила дива, але стабільно закривала питання, потрібні для великих клієнтів та замовлень, вважає фахівець. Ключовим лиша­ється питання надійності: якщо змінюються менеджери, а якість обслуговування не страждає, компанія стабільна та працює вся система.

Олексій продовжує вивчати різні можливості, пов’язані з роз­витком IT-складової та мріє, що PrintLand обійме нішу в онлайн-по- ліграфії за рахунок виробництва унікальної продукції.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД

Сам Олексій спілкується з клієнтами цілодобово, і це підви­щує їхню лояльність. Так підприємець розуміє поняття клієнтоорієнтованості. Дається взнаки особистий 27-річний досвід Олексія в поліграфії. «Чому я відповідаю у чатах? Бо бачу варіанти та пропоную рішення, могу одразу швидко прийняти рішення по вар­тості. Через мене замовник одразу вирішує питання. Йому не тре­ба шукати ранку, коли хтось опруфить, підтвердить чи не підтвер­дить замовлення».

PrintLand сповідує принцип: якщо сума замовлення з «косяка­ми» не перевищує 2500 грн, компанія не шукає винних, а просто пере­робляє замовлення.

Компанія шукає рішення для клієнтів, і це знаходить відобра­ження в її місії: «Підсилювати бренд завдяки поліграфії».

PrintLand позиціонує себе як сервісна, а не виробнича компа­нія. За словами власника, PrintLand -- «інтелектуальна-вирішуваль- на програма у сфері поліграфії».

Не всі цінують працю ріелтора, бо не розуміють, скільки він телефонує, дає реклами. Так само і друкарні варто перелопатити безліч інформації, щоб сформувати дієву пропозицію. Кожне за­мовлення в PrintLand фактично проходить короткий міні-тендер, з огляду на вибір технології, матеріалів. Щоб пропонувати замовни­кові адекватні ціни, ринок поліграфії треба моніторити постійно — для рекламної агенції це важлива складова, щоб адекватно кон­курувати на ринку.

Вище ми згадували, що декілька замовників платять напряму друкарням, але працюють з PrintLand. «У таких випадках замов­ник сплачує безпосередньо друкарні, але замовники знають, що ми маємо свою зацікавленість. Сама друкарня не має змоги ско- мунікувати з репроцентром, доопрацювати макет, запропонува­ти більш економний варіант, на щось закрити очі... Це адекватний обмін досвідом», -- розповідає Олексій.

СЛАБКІ ЛАНКИ

Больовою точкою власного бізнесу Олексій Золотоверхий, як і чимало його колег, вважає недостатню автоматизацію виробни­чих процесів. Наразі компанія пробує виготовляти стандартизова­ну продукцію (стікер-паки на металізованих плівках).

У перспективі Олексій Золотоверхий мріє створити магазин, де продаватимуться ці вироби: на ринку США модель продажу стікер-паків досить успішна, у випадку з PrintLand розуміння, як пра­цювати з Horoshop, інтеграція з «Новою поштою» та платіжними системами дає підстави сподіватися на ефективну автоматизацію процеса.

PrintLand активно працює над тим, щоб замовники самі роз­міщували замовлення через чат-бот. «Замовник має отримувати моментальну відповідь, базову інформацію, й якщо його зачепи­ли перші 15-20 секунд контакту, і він отримав відповіді, він ніку­ди не подінеться», — розмірковує Олексій. І ця відповідь має бути не лише миттєвою, але й адаптованою індивідуально, щоб людина відчула зацікавленість друкарні.

Останнім часом PrintLand перепробувала чимало агрегаторів, що комбінують в одному вікні відповіді з Instagram, Telegram, Viber... крім того, в ідеалі всі ці запити мають потрапляти до CRM-системи компанії.

Ще одна «больова точка» - приміщення для розширення та перенесення виробництва, бо в наявному приміщенні складно обробляти замовлення: скоріш за все, для масштабування ви­робництва компанія скористається своїм резервним приміщен­ням поруч.

ПЕРСПЕКТИВИ

Власник PrintLand не бачить передумов для глобального зростання до Перемоги. Сьогодні час для продуманих, але чіт­ких кроків - наприклад, PrintLand розширила штат, і є можли­вість розвиватися далі за сприйнятних ринкових умов.

Сьогодні також час проривних ідей — як у випадку з УФ-плотером, потенціал якого завдяки грамотній рекламній компа­нії PrintLand відчула лише тепер.

«Я думаю, чим потужніша ідея, тим менше вона потребувати­ме коштів. Якщо ідея потужна, коштів, відповідно, вистачить, або взяти їх десь можна буде без ризику, що це буде катастрофічна сума», — каже Олексій.