Стоимость: 200 грн.


Удосконалення методичного забезпечення антикризового управління на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі

Воробйов В. І., Штангрет А. М., Петрашова О. М.

Удосконалення методичного забезпечення антикризового управління на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі : монографія / В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. М. Петрашова. - К. : УкрНДІСВД, 2010. - 295 c. - укp.

У монографії висвітлено щагальні засади антикризового менеджменту, досліджено поточний стан, проблеми та перспективи видавничо-поліграфічної галузі України, розроблено підґрунтя для покращення антикризової складової в управлінні суб'єктами господарювання. На підставі узагальнених статистичних матеріалів зроблено комплексний аналіз розвитку поліграфії, визначено чинники нестабільної роботи, збитковості та часткового занепаду підприємств галузі.

Результати монографії можна вважати теоретичною основою для вдосконалення таких інструментів антикризового управління, як реструтуризація, реінжиніринг, санація, ризик-менеджмент, а також контролінг та економічна безпека.

 

Приобрести: