Вартість: 100 грн.


Лазаренко Едуард Тимофійович

Бібліографічний покажчик

Лазаренко Едуард Тимофійович [Текст]: біобібліогр. покажч./уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 160 с.

Замовити: