Стоимость: 100 грн.


РОЗРОБКА Й АТЕСТАЦІЯ СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ – ЕТАЛОНІВ

Методичні вказівки до виконання експериментальної частини магістерських дипломних проектів напряму 0515 «Видавничо-поліграфічна справа» , спеціальностей 8. 051501 «Технологія друкованих видань» та 8. 051503 «Технологія розробки, виготовлення і оформлення паковань» За заг. ред. д-ра техн. наук О. М. Величко. Навчальне видання.

Приобрести: