Стоимость: 200 грн.


Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту

Величко О.М.

В27 Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту: Монографія. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 264с .

Розглянуто значення інформації в розвитку суспільства, визначено роль технології друкарства, запропоновано класифікацію методів друку, проаналізовано тенденції розвитку його контактних методів, показано їх перспективність та можливість застосування у різноманітних друкарських системах. Розроблено структуру енергетичної моделі системи контактних методів. Виявлено особливості взаємодії елементів друкарських систем. Встановлено вплив різноманітних факторів на тиражну якість друкарського технологічного прогресу. Узагальнено досвід експлуатації друкарських систем і розроблено рекомендації з управління інформаційним, енергетичним і матеріальним потоками за допомогою різноманітних факторів упливу та параметрів елементів , що беруть участь у друкарському технологічному процесі.

Приобрести: